Batteriisolatorer och kombinationsenheter

För att kunna ha två batteribanker som jobbar individuellt eller tillsammans så kan man installera en enhet som isolerar bankerna eller kopplar ihop dessa. Det finns laddningsfördelare ArgoFet eller spänningstyrda reläer Cyrix. Dessa produkter finns i olika storlekar för att passa din generator eller vilken ström som skall gå igenom. ArgoFet finns med 2 eller 3 utgångar. När laddningsfördelaren eller reläet inte ar aktiverat så säkerställs att tex startbatteri inte laddas ur.