Clayton Power

Clayton Power har sedan starten i Danmark försett världen med strömförsörjningsprodukter i världsklass.

Fokus ligger på helhetslösningar som är enkla att installera. Dvs Plug-and-play.

De vet vad kunden behöver och har tagit fram produkter utifrån detta.

Produktionen sker i Europa och säkerställer kortare tillverkningstider och mycket hög kvalitet.