Integritetspolicy

Personuppgifter

Offgridlagret.se tycker att din personliga integritet är mycket viktig och vi eftersträvar alltid att skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Vår målsättning är att följa alla gällande lager och regler för personuppgiftsskydd korrekt. Vi vill med vår integritetspolicy förklara och förtydliga vilken typ av information vi samlar in och hur denna används. I samband med att du lägger en order på Offgridlagret.se eller lämnar uppgifter till oss så samtycker du till behandling av dina personuppgifter i enlighet med nedan. Personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter är:

Offgrid Distribution I Sverige AB, 559276-9276, Gjuterigatan 100, 27144, Ystad, SVERIGE

Vilka personuppgifter behandlas?

De personuppgifter som du lämnar eller har lämnat till oss på Offgridlagret.se samt de uppgifter som vi samlar in genom exempelvis cookies kommer att behandlas. Dessa är följande: personnummer, namn, kön, adress, e-postadress, telefonnummer, IP-adress samt köp-, betal-, och orderhistorik.

Hur används dina personuppgifter?

Uppgifterna kan användas för statistik, direktmarknadsföring, kundundersökningar, nyhetsbrev och identifikation. Uppgifterna kan även användas för utskick per post, sms och e-post samt för information och marknadsföring via telefon. Om du vill avbryta denna typ av marknadsföring mot dig som kund kan du alltid kontakta vår kundtjänst. Varje utskick i form av e-post och sms inkluderar en möjlighet för dig som kund att avregistrera dig från dessa.

Offgridlagret.se använder annonstjänster från tredjepart. De annonsfunktioner som vi använder oss av är intresse-, demografi-, och remarketingbaserade inriktningsmetoder. Uppgifterna används för att förse dig med relevant information och marknadsföring på vår och andra siter, samt för att förbättra vår sajt. På Offgridlagret.se använder vi Googles annonstjänster samt annonstjänster via sociala medier.

Uppgifterna kan användas i syfte att förbättra betalningslösningar och betalningsprocesser då uppgifterna överförs till andra bolag och tredjepartsleverantörer i egenskap av analysunderlag. Uppgifterna kan då samköras med uppgifter från andra register, exempelvis kreditupplysningsregister. Uppgifterna kan även användas i kreditupplysningssyfte i samband med köp på uppdrag av betalnings- och kreditföretag.

Uppgifterna kan komma att samköras med andra register, både inom och utom EU, och personuppgifterna kan överföras till, och behandlas av samarbetspartners i tidigare nämnda syften i linje med gällande lagar och regler. Vidare kan personuppgifterna även komma att delas eller samköras med myndigheter och våra samarbetspartners för exempelvis leverans, kreditupplysningar och betalningar.

Genom att godkänna Offgridlagret.se integritetspolicy i samband med köp eller lämnande av uppgifter så samtycker du också till att dina personuppgifter överförs till land utanför EES.

Om hela eller delar av verksamheten säljs eller integreras med annan verksamhet kan dina personuppgifter lämnas ut till våra rådgivare, eventuell köpare, dennes rådgivare samt till verksamhetens nya ägare.

Hur skyddas dina personuppgifter?

Vi säkerheten för dina personuppgifter på mycket stort allvar. För att hålla de personuppgifter vi behandlar i säkert förvar har vi vidtagit säkerhetsåtgärder. Vi har flera säkerhetsrutiner och tekniska skydd för att säkerställa att uppgifterna hanteras korrekt och särkert. Exempelvis använder sig Offgridlagret.se av SSL (Secure Socket Layer) för säker överföring av data via nätverk och Internet, brandväggar skyddar och förhindrar obehöriga tillgång till våra nätverk samt att Offgridlagret.se personal endast har tillgång till personuppgifterna om arbetsuppgiften kräver det och måste då verifieras med lösenord.

Hur länge sparas dina personuppgifter?

Om du samtyckt till att vara registrerad kund/medlem hos oss, exempelvis genom att genomföra ett köp, sparas dina personuppgifter till du avregistrerar dig. Du kan när som helst avregistrera dig. Personuppgifter vi får eller samlar in utan att du registrerat dig sparar vi så länge det är nödvändigt enligt lag eller så länge det krävs för att fullgöra våra och våra samarbetspartners åtaganden. Oavsett sparas inte fler uppgifter än vi behöver och uppgifterna inte längre än gällande personuppgiftslagstiftning tillåter.

Dina personuppgifter

Enligt gällande personuppgiftslagstiftning har du en gång om året rätt till att gratis få besked om vilka personuppgifter som behandlas om dig, oavsett hur de samlats in. För sådana uppgifter skall du lämna in en skriftlig begäran till oss, begäran ska enligt personuppgiftslagstiftning skickas in underskriven av dig till oss per post. Det är viktigt förr oss att vi har korrekta personuppgifter och du kan när som helst kontakta oss och begära att personuppgifterna rättas, blockeras eller raderas.

Du har rätt till att när som helst återkalla godkännandet av behandlingen av dina personuppgifter. Du kan begränsa åtekallandet till att endast röra delar av behandlingen, exempelvis behandling som rör direktmarknadsföring.

Begränsning

Offgridlagret.se webbplats kan innehålla länkar till andra webbplatser. Ovanstående integritetspolicy gäller enbart Offgridlagret.se webbplats och endast på denna tar vi ansvar för. När du klickar dig vidare till en annan webbplats bör du läsa den aktuella integritetspolicyn för respektive webbplats.

Förändringar av integritetspolicy

Offgridlagret.se förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna integritetspolicy för att uppfylla eventuella nya juridiska och tekniska krav, senaste versionen finns alltid publicerad på Offgridlagret.se