Multiplus 2 - Victron Energy

Multiplus 2 är kombienheten som är grunden i ett Victron ESS system. Finns i flera olika storlekar.

Laddare och inverter i samma enhet. 1 AC ingång. Kan även kopplas till ett elverk vid tex Off-grid installation.